O nás

Vítejte na stránkách uherskohradišťských skautů!

Skautské středisko Psohlavci Uherské Hradiště se skládá ze šesti oddílů. Vychováváme děti a mládež v duchu skautských hodnot:

– respektování mravních a duchovních hodnot
– týmová práce v malých skupinách
– pěstovat vztah a úctu k přírodě
– rozvíjet přátelství
– všestranný seberozvoj dle věkových kategorií

Skautský program je pestrobarevný – náplň činností je různorodá a přizpůsobená jak věku, tak individuálním potřebám dětí.

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.