Skautské středisko Psohlavci z Uherského Hradiště

Džugogora řvaví hola,
práce volá hr, hau, bum!

Střediskový pokřik

Úvod

O středisku

Skautské středisko Psohlavci je v současnosti jediným skautským střediskem sídlícím v Uherském Hradišti a zároveň jedním z největších středisek ve Zlínském kraji. Jeho historie sahá až do roku 1920 a od posledního obnovení činnosti v roce 1990 střediskem prošlo více než 2000 členů.

Registrovaní členové jsou rozděleni do pěti oddílů, ze kterých je jeden vodácký. Tyto oddíly fungují s pravidelnými schůzkami  každý týden s výchovným a zážitkovým programem přinášejícím nejen nevšední zážitky, ale i přátelství, mnohdy na celý život či osobní rozvoj jednotlivců.

Dále při středisku fungují také tři kluby dospělých, které sdružují dospělé členy pomáhající s chodem střediska, základen i oddílů.

Na začátku roku 2024 bylo registrováno 376 členů.

Pro zájemce o členství

Oddíly střediska Psohlavci momentálně nemají otevřený hromadný nábor dětí. Ačkoliv bychom rádi uspokojili poptávku po členství ve skautingu v Hradišti, narážíme na kapacity jednotlivých oddílů. I tak ale nemusíte házet flintu do žita!

Skautský rok začíná každoročně v září a několik míst se může najít. Je to vždy na rozhodnutí vedoucího oddílu, a proto doporučujeme obrátit se na konkrétní vedoucí. Dobrou praxí pro případné zájemce o členství je návštěva našeho střediskového Jamboree v květnu, kde se můžete blíže seznámit se členy i činností.

Všechny naše oddíly jsou vedeny kvalifikovanými vedoucími. Část zodpovědnosti přebírají členové již ve skautském věku, k tomu jim pomáhá rádcovský kurz. Po patnáctém roku života je připravena tzv. čekatelská zkouška. Pro plnohodnotné vedení oddílu následuje v dospělosti zkouška vůdcovská doplněná zdravotnickým kurzem.

ODDíly

Termíny pravidelných schůzek

1. ODDÍL
SEVERKA

Středa
16:00 – 18:00

3. ODDÍL
JELENI

Čtvrtek
17:00 – 18:30

Úterý
16:30 – 18:00

5. ODDÍL
KON-TIKI

Středa (Hluk)
17:00 – 19:00

Úterý (Hluk)
16:30 – 18:00

6. ODDÍL
MUSTANGOVÉ

Pátek
16:00 – 18:00

11. ODDÍL VODNÍCH SKAUTŮ
KORMORÁN

Pátek
16:30 – 18:00

STŘEDISKOVÁ RADA

Jakub Grós - Jag

Vedoucí střediska
+420 775 030 688

Martin Kubiš - Kubrt

Zástupce vedoucího střediska
+420 735 743 512

Vít Rosůlek - Čmelda

Zástupce vedoucího střediska
+420 734 607 029

Vít Rosůlek - Čmelda

Vedoucí 1. oddílu Severka
+420 734 607 029

Jiří Kamas - Šeďa

      Vedoucí 3. oddílu Jeleni      
+420 604 977 255

Tomáš Mareček - Fox

Vedoucí 5. oddílu Kon-Tiki
+420 774 071 032

Karolína Nevřivá - Nevřa

Vedoucí 6. oddílu Mustangové
+420 731 753 012

Štěpán Psotka

Vedoucí 11. oddílu Kromorán
+420 725 845 141

Lucie Šťastná - Bláža

Vedoucí OS 111
+420 732 951 275

Jaroslav Hrabec - Tavi

Vedoucí OS 292 Klub OS
+420 605 060 174

David Gilliar - Rarach

Vedoucí OS 293 Cariboo
+420 776 290 483

Jiří Čechmánek - Chachman

Volený člen střediskové rady
+420 724 104 903

Vítězslav Rosůlek - Bufi

Volený člen střediskové rady
+420 731 486 696

akce stŘEDISKA 2024

6.1.
Promítání fotek z cest a táborů

Tradiční akce na klubovně. Letos: Nepál a Uganda

3.2.
Rikitanův memoriál
Již 33. ročník zimního závodu dvojic

Propozice závoduFB Slovacky.denik.czFoto - Zonerama

2.3.
Ples Psohlavců
Výroční 50. ples přátel a příznivců skautingu

 FB Foto - Zonerama

4.4.
Rychlé šípy v Uherském Hradišti!

Dubnová hra ve spolupráci se Skautskou nadací Jaroslava Foglara v prostředí města Uherského hradiště.

FB

13.4.
Účast na okresním kole Závodu vlčat a světlušek
Závodu na Salaši se zúčastnilo 6 hlídek. Dvě první místa u světlušek i vlčat obsadily hlídky našeho střediska. 

FB

30.4.
Účast na vzpomínkovém aktu osvobození UH

FBTV Slovácko(čas 4:00)

11.5.
Jamboree střediska
Tradiční setkání skautek a skautů střediska všech generací

FBSlovacky.denik.czTV Slovácko(čas 9:30)

Termíny oddílových táborů

1. oddíl Severka
6.7.-20.7.2024
Važec - Vysoké Tatry

3. oddíl Jeleni
29.6.-13.7.2024
Divoky u Zdounek

5. oddíl Kon-Tiki
29.6.-13.7.2024
Staré Hutě

6. oddíl Mustangové
13.7.-27.7.2024
Srní - Hlinsko

11. oddíl Kormorán
13.7.-27.7.2024
Slezská Harta

Skautské akce

Vyjma již zmíněných akcí se děti účastní mnohých výprav, zimních táborů, pomáhají se starat o klubovnu i táborovou základnu a účastní se výchovných, vzdělávacích i zážitkových akcí i závodů mimo naše středisko.

Také se jako středisko účastníme akcí při významných dnech ČR i Uherského Hradiště, neleníme ani na Den Země.

Táborová základna staré hutě
POD ŠIROKÝM DUBEM

Táborová základna slouží k činnosti celoročně. Během roku je využívána zejména oddíly pro výpravy, setkávání, ale i závody s krajským dosahem a během letních prázdnin se stává tábořištěm mnohých oddílů i spolků.

Kapacita
Pro výpravy na srub 16 osob.
Pro tábory 40 osob / lůžek - 20ks podsadových stanů typu Osada.

Vybavení základny
Kuchyňka ve srubu, vybavená kuchyně ve druhé budově, jídlena, suché WC, koupelna / sprchy, elektřina, pitná voda, teplá voda.

Adresa
Staré Hutě 101
686 01 Staré Hutě

GPS souřadnice
49.1400925N 17.290707777778E

Cena
2200 Kč / den
V ceně není zahrnuto:
Spotřeba el. energie dle aktuální sazby (současný odhad 10/2022 je 9kč/MWh), poplatek za palivové dříví do kamen 1000,- Kč za pobyt.

Kontaktní osoby pro pronájem
Martin Kubrt
+420 728 411 660
Jakub Grós
+420 775 030 688

Email
psohlavci.uh@seznam.cz

Táborové termíny na rok 2024  již obsazeny.

Připravujeme – Fotogalerie

Zonerama – Základna Staré Hutě

KLUBOVNA U MORAVY

Areál klubovny U Moravy slouží k celoroční činnosti střediska.

Skládá se z několika částí. Hlavní klubovny s velkou a malou klubovnou, kuchyní, sociálním zařízením včetně sprch.

Dále je zde několik “buněk” pro družinové schůzky. V areálu se nachází arboretum, betonové hřiště, přírodní amfiteátr.

Máme zde uskladněn materiál pro činnost i tábory.

Klubovna slouží primárně pro schůzky oddílů přes týden a pro různé akce během víkendů.

Za zmínku stojí určitě střediskové Jamboree, kdy se celý areál naplní mnohdy až do své kapacity. Konají se zde také okresní či krajské akce.

Pronájem klubovny

Vzhledem k velkému obsazení klubovny během celého roku klubovnu standardně k pronájmu nenabízíme.

Občasně se však může stát, že by byla k dispozici.

Při dobrém odůvodnění i účelu neváhejte kontaktovat vedoucího střediska.

Jak pomoci

O celý areál se staráme dobrovolnicky a svépomocí. Klubovna byla vystavěna v 80.letech a je potřeba pravidelně investovat do jejího stavu. Proto budeme vždy rodičům a přátelům skautingu velmi zavázáni za jakoukoliv pomoc, ať již s údržbou areálu, tak i  finančními dary. Na možnosti se neváhejte zeptat u oddílových
vedoucích nebo vedení střediska.

Za zvážení a jakoukoli podporu, vaším časem, či financemi, děkujeme!

Skauting v Uherském Hradišti má již 100letou tradici

www.skautiuh.cz                 Závěrečná zpráva

V roce 2023 jsme byli pořadateli krajského kola Svojsíkova závodu

slovacky.denik.cz                 Závěrečná zpráva

KONTAKT

Název:
JUNÁK – český skaut, středisko Psohlavci Uherské Hradiště, z. s.

Poštovní adresa:
U Moravy 915
686 01 Uherské Hradiště

IČO: 16361130
DIČ: CZ16361130

Číslo bankovního účtu:
2200544001/2010

Vedení střediska:
Vždy poslední pondělí v měsíci v 18.00.

Střediskový e-mail:

   E-mail     psohlavci.uh@seznam.cz

Střediskový FB profil:

Facebook   facebook.com/PsohlavciUH

Střediskové dokumenty:

Google Disk   Závěrečné zprávy akcí, ročníků, historie

Střediskové fotogalerie:

  Zonerama     Foto ze střediskových akcí


https://psohlavci.skauting.cz

Pro střediskové vedoucí a rádce:

    Zonerama     Fotogalerie

   Google Disk   Klubovna a Staré Hutě

   Google Disk   Střediskový plán

   Google Disk   Střediskové dokumenty

Podporují nás

Děkujeme našim partnerům za podporu!